27 de xan. de 2014

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Identificación de biomoléculas orgánicas (glícidos, lípidos e proteinas), realizada no laboratorio cos alumnos de 1º de Bacharelato A.
16 de xan. de 2014

A MATANZA DO PORCO

Noa Pérez Núñez, alumna de 3º ESO B, na materia de Bioloxía e Xeoloxía, realizou de xeito voluntario unha presentación en PowerPoint sobre os órganos e aparatos que interveñen na función de nutrición no porco (Sus scrofa). Nesta presentación podemos observar as similitudes entre os órganos deste animal e os que participan na función de nutrición no ser humano.