12/04/2015

NOVA SECCIÓN: EXPERIMENTOS. PODEN AS FLORES CAMBIAR DE COR?

A alumna de 1º BAC A Andrea Pérez Rivas deseñou e realizou un experimento sobre fisioloxía vexetal no que comprobou o ascenso por capilaridade do zume bruto a través do xilema. 

Na seguinte presentación aparecen as etapas da experiencia práctica, así como un vídeo explicativo.
A partir dos contidos impartidos na aula e da recopilación de información na Internet, foi quen de formular e comprobar a seguinte hipótese: As flores brancas cambian de cor ao mergullalas en agua tinguida con colorantes alimenticios debido ao transporte de auga coloreada polo xilema.

Ningún comentario:

Publicar un comentario