26/05/2015

CAMPOSANTO DE FÁTIMA PEÓN TORRES

O meu libro titúlase Camposanto, a súa autora é Fatima Peón Torres que naceu en Pontevedra , gañou varios certames literarios e foi galardonada polos premios Minerva . Ademais da narrativa tamén está interesada no cine e no teatro , xa que se formou na escola de interpretación de Pontevedra.
Escribiu catro libros entre os que podemos destacar , o libro que estamos a comentar e outro titulado "Trinta de novembro"  adicado ao seu avó paterno.

Camposanto é un libro que fala da infancia e da adolescencia entre dúas nenas amigas chamadas Sofía e Lea , que se coñecen dende que eran cativas. O libro divídese en dúas partes , unha parte narra a infancia de ambas as dúas rapazas , como son felices coas súas respectivas familias nun pequeno pobo chamado Liar onde pasan as vacacións . A outra parte do libro trata sobre a súa adolescencia en Pontadela , que ao contrario que na súa infancia, esta parte das súas vidas está chea de mortes e desgrazas onde a felicidade non é un factor importante.
Ambas as dúas partes do libro vanse alternando ao longo da historia , de maneira que conta un capítulo da infancia e outro da adolescencia , de maneira que se entende como chegaron dende un punto no que eran felices a outro no que ese termo non ten significado.
Os personaxes que máis me gustaron foron :
Sofía , unha das protagonistas , que é unha rapaza forte e loitadora que defende ao seu irmán por riba de todo.
Lea , a outra protagonista , é unha persoa moi observadora con moita imaxinación , que aínda non sabe se lle gustan os mozos ou non e cree na inxenuidade de que entre ela e Sofía non hai segredos.
Alberto, amigo da infancia de ambas as dúas protagonistas, que na actualidade so garda contacto con Lea.
O personaxe que menos me gustou foi o pai de Sofía que é un home cruel e maltratador que só pensa nel mesmo.

Camposanto pareceume un libro moi fácil de ler xa que a autora emprega un léxico moi doado de entender e tamén recorre ao diálogo e eso axuda moito. Un dos motivos polos que me gustou foi que é unha historia moi cribel xa que te esqueces de que é unha historia inventada porque te metes no papel das súas vidas fácilmente , o outro motivo que me gustou foi o valor da amizade entrea as dúas rapazas.

ANA SALGADO MARTÍNEZ   3ºESO C

Ningún comentario:

Publicar un comentario