15/06/2015

EXPERIMENTO SOBRE A RECRISTALIZACIÓN DO SAL

Mercedes Castro Cid comprobou co seu experimento a influencia do factor tempo (velocidade de enfriamento) na formación de cristais de cloruro sódico.

Ningún comentario:

Publicar un comentario