13/10/2016

CONCURSO EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: IMPACTOS DO HOME SOBRE O MEDIO

O obxectivo desta convocatoria e visibilizar e denunciar o impacto humano sobre o medio no  noso contorno. A temática das fotografías incluirán problemáticas tales como emisións contaminantes, incendios, talas masivas, vertidos incontrolados, caza abusiva, construcións ilegais, vertedoiros ilegais...
·                  Para toda a comunidade educativa (alumnado, nais/pais, profesorado, persoal non docente)
·                  Formato dixital. As fotografías enviaranse a ofiadeirodalingua@gmail.com dende hoxe ata o 10 de xaneiro. Na mensaxe incluirase o nome do autor/a
·                  Cada fotografía debe incluír un título, a localización e unha explicación (máximo 140 caracteres)
·                  Cada participante poderá presentar un máximo de 3 fotografías
·                  As fotografías presentadas serán expostas nos taboleiros do instituto, no blog do EDLG ofiadeirodalingua@gmail.com, e na revista Faíscas


·                  Haberá agasallos para as que o xurado seleccione como as mellores

Ningún comentario:

Publicar un comentario