17/01/2015

O NOSO KUMBARIKIRA

Dedicado a todos/as os/as nenos/as Kukama. Con moito agarimo // Con todo nuestro cariño, para los niños y niñas Kukama.
Preme aquí para toda a información sobre os nenos Kukama e o noso proxecto

O NOSO KUMBARIKIRA (IES Xesús Taboada Chivite – Verín)

GALEGO
ESPAÑOL
Estrofas 1º ESO A
Sergio:
Eu falo dúas linguas, galego e castelán.

As dúas me serven para navegar.

Julio :
Co galego podemos coñecer,
falar, soñar e tamén aprender.

Lucas:
O galego foi moi desprezado
pero agora podemos amalo.

Saray:
O kukama é o noso amigo
e debemos salvalo do perigo.

Estribillo:
KUMBARIKIRA URUPUKIRA
TSA KUMBARI UTSU UKAIMA
KUMBARIKIRA URUPUKIRA
TSA KUMBARI UTSU UKAIMA
KURACHI WIRI TIMA TSA KATUPI
TSA KUMBARIKIRA URUPUKIRA
KURACHI WIRI TIMA TSA KATUPI
TSA KUMBARIKIRA URUPUKIRA

Estrofas 1º ESO C:
Sheila:
O río Támega non está mal
mais o Marañón vaise estragar.

Laura:
Entre todos debemos traballar
para o Marañón e o kukama rescatar.

Dani Gonçalves:
O kukama estamos a salvar,
por iso esta canción estamos a cantar.

Dani González:
Os avós sábeno falar
e nós os nenos ímolo usar.

(Estribillo)
Estrofas 1º ESO D :
Adrián:
A lingua galega estase perdendo
e tamén se está esquecendo.
Dános moita mágoa que desapareza,
que perdamos tanta beleza.

Ángel:
Temos o galego, tedes o Kukama.
Que non nolos quiten da nosa alma.
Kumbarikira é a nosa canción.
Cantámola todos con emoción.

(Estribillo)

Estrofas 3º ESO A:
Helena:
Nós tamén queremos denunciar
que o noso medio ambiente estamos a estragar.
Ó carón do noso centro hai una central
que a nosa saúde pode danar.

Sara:
A toda a nosa xente queremos concienciar

a través do kukama, galego e castelán.
Oxalá vos guste  moito o noso rap,
pois nós co voso puidemos gozar.


Estrofas 3º ESO B :
Elia:
Eu son nativa da Galiza central
 e aquí a nosa lingua comézase a olvidar.

Ás veces na aula pódela escoitar
pero se vas á rúa non a oes falar.

Alicia:
Un gran cargueiro cunha rocha topou
e o seu contido nas costas derramou.
Nós xa sabemos cal é a repercusión.

Con vós loitaremos contra a polución.

(Estribillo)


Estrofas 4º ESO B:
Daniel:
Falamos este idioma para que non se perda.
Canto queremos a lingua galega!
Que se escoite a nosa lingua no mundo enteiro.
Síntete orgulloso de ser galego!

Antonio:
A nosa lingua é moi especial.
Non todos os galegos a saben ben falar.
O galego está  desprestigiado.
Por iso  queremos reivindicalo.

Estrofas 4º ESO C:
Noa:
O galego e o kukama son moi pequenos
aínda que para nós son o mesmo universo.
O Marañón tinguiuse de negro e nós outra vez limpo queremos velo.


 Jossua:
Cantamos este rap para fraternizar
nunha lingua tan singular.
No voso idioma queremos cantar…
 (Estribillo)

Estrofas 1º ESO A
Sergio:
Yo hablo dos lenguas, gallego y castellano.
Las dos me sirven para navegar.

Julio :
Con el gallego podemos conocer,
hablar, soñar y también aprender.

Lucas:
El gallego fue muy despreciado
pero ahora podemos amarlo.

Saray:
El kukama es nuestro amigo
y debemos salvarlo del peligro.

Estribillo:
KUMBARIKIRA URUPUKIRA
TSA KUMBARI UTSU UKAIMA
KUMBARIKIRA URUPUKIRA
TSA KUMBARI UTSU UKAIMA
KURACHI WIRI TIMA TSA KATUPI
TSA KUMBARIKIRA URUPUKIRA
KURACHI WIRI TIMA TSA KATUPI
TSA KUMBARIKIRA URUPUKIRA

Estrofas 1º ESO C:
Sheila:
El río Támega no está mal
pero el Marañón se va a destrozar.

Laura:
Entre todos debemos trabajar
para el Marañón y el kukama rescatar.

Dani Gonçalves:
El kukama estamos salvando,
por eso esta canción estamos cantando.

Dani González:
Los abuelos lo saben hablar
y nosotros los niños lo vamos a usar.

(Estribillo)
Estrofas 1º ESO D :
Adrián:
La lengua gallega se está perdiendo
y también se está olvidando.
Nos da mucha pena que desaparezca,
que perdamos tanta belleza.

Ángel:
Tenemos el gallego, tenéis el Kukama.
Que no nos los quiten de nuestra alma.
Kumbarikira es  nuestra canción.
La cantamos todos con emoción.

(Estribillo)

Estrofas 3º ESO A:
Helena:
Nosotros también queremos denunciar
que nuestro medio ambiente estamos dañando.
Al lado de nuestro centro hay una central
que  nuestra salud puede dañar.

Sara:
A toda nuestra gente queremos concienciar
a través del kukama, gallego y castellano.
Ojalá os guste  mucho nuestro rap,
pues nosotros con el vuestro pudimos gozar.

Estrofas 3º ESO B :
Elia:
Yo soy nativa de la Galicia central
 y aquí nuestra lengua se comienza a olvidar.
A veces en el aula la puedes escuchar
pero si vas a la calle no la oyes hablar.

Alicia:
Un gran carguero con una roca chocó
y  su contenido en las costas derramó.
Nosotros ya sabemos cuál es la repercusión.
Con vosotros lucharemos contra la contaminación.
(Estribillo)


Estrofas 4º ESO B:
Daniel:
Hablamos este idioma para que no se pierda.
Cuánto queremos a la lengua gallega!
Que se escuche nuestra lengua en el mundo entero.
Siéntete orgulloso de ser gallego!

Antonio:
Nuestra lengua es muy especial.
No todos los gallegos la saben hablar bien.
El gallego está  desprestigiado.
Por eso  queremos reivindicarlo.

Estrofas 4º ESO C:
Noa:
El gallego y el kukama son muy pequeños
aunque para nosotros son el universo mismo.
El Marañón se tiñó de negro y nosotros otra vez limpio queremos verlo.

 Jossua:
Cantamos este rap para fraternizar
en una lengua tan singular.
En vuestro idioma queremos cantar…
 (Estribillo)


Realización: Alumnado Xesús Taboada Chivite
Edición Vídeo: Javier Rodríguez
Edición Son: Airbeto
Coordinación do proxecto: Isabel Cota

Ningún comentario:

Publicar un comentario